Ridskolan Karlslund

Undervisning: Våra elever får undervisning i teori, skolridning, hoppning samt ridning i terräng enligt schema. Eleverna är indelade i grupper efter ridkunskap.

Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, av elevens förmyndare. Undervisningen bedrivs läsårsvis = höst- och vårtermin.

En bestämd dag och tid är reserverad läsårsvis.

Upp- och avsittning, samt även justering av stigläder ingår i lektionstiden.

Varje ridgrupp har upprop på bestämd tid, i samband med lektionens start, kom gärna 5-10 min innan start tid. Eleven skall då infinna sig för att garanteras ridplats.

Vi erbjuder INTE igenridning, elev kan sälja sin plats till annan elev som har motsvarande ridvana.

Elev skall vid ridning alltid bära godkänd hjälm (finns att låna på ridklubben) samt sko eller stövel med klack.

Det finns ett urval av säkerhets västar att låna.

Fakturering:

Avgiften faktureras läsårsvis. En gång per termin. 

 

Medlemskap i karlslund ridsällskap är obligatoriskt.

Uppsägning: Vill du avbryta kursen, lämnar du en skriftlig uppsägning till ridskolan. Utebliven betalning räknas inte som uppsägning. Tidigare erlagd avgift utöver ridperiod och uppsägningstid återbetalas endast om läkarintyg finns.

 

Varje elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om ridskolans gällande regler.

 

 

Medlemskap/kalenderår: 250:- BG 347-8047

 

 

Ridskolan Karlslund, Karlslund 2, 147 92 Grödinge Tel: 0708-79 49 38

www.ridskolankarlslund.se                  E-mail: sillforshast@hotmail.com